killevigge logo

friluftsframjandetfriluft2018 skogsmulle2018 skogsknytte2018 skogsknopp2018

 • Hem
 • blandat osorterat

Skogsmulle 5-6 år

altSkogsmulle är barnens vän och fantasifigur i skogen. Mulle kommer till barnen för att leka, sjunga och berätta om naturen. Skogsmulleskolan tillfredsställer barnens nyfikenhet och upptäckarglädje och utvecklar ett ansvar för det som lever. Skogsmulle är en symbol för hänsyn i naturen.

Den meningsfulla leken

Naturen är världens bästa lekplats och kunskapskälla. Här finns mystik, spänning, möjligheter att klättra, springa, balansera, utveckla fantasi och en värld att upptäcka. Vi använder leken som arbetsmetod och ju äldre barnen blir ju mer teoretiska kunskaper kan vi väva in. Med hjälp av den vuxne som medupptäckare och medundersökare kommer nu barnet fram till den reflekterande fasen då de vill veta mer och undersöker hur saker och ting hänger ihop och vad det är. Barnen bearbetar sina upplevelser i den egna leken. Här diskuterar och samtalar de med varandra om det som de har upplevt t ex från en film eller från sjukhusbesök. Barn i denna ålder hittar gärna egna små vrår att sitta och leka i, vilket det finns gott om i skogen. Motoriken tränas på ett naturligt sätt genom lek i skog och mark. Vintertid har vi skridskoskola (Skrinna) och skidskola (Lagge) där vi gör härliga skidutflykter och leker in tekniken. 

Samling

Här sitter vi tillsammans i en ring. Vi samtalar om upplevelser och funderingar och tillsammans kommer vi fram till ett sammanhang och fakta. T ex varför regnar det idag eller var kommer regnet ifrån? Vi tränar begrepp som över, under, genom och framför genom lek och upplevelser i naturen. Vi använder naturens material för att jämföra, sortera och räkna. Vi har även med en ryggsäck med redskap till att skapa med. Det kan vara saker så vi kan måla, tälja, sy, klistra osv. 

En Mulledag

En dag i veckan har vi skogsmulle, då går vi till vår mulleskog. Där forskar vi och upptäcker naturens skiftningar. Vi funderar över vad myrorna gör i stacken och hur deras fötter kan se ut eftersom de kan gå uppför trädstammen. Vid kastanjen kan vi följa hur det bildas groddar på kastanjens frön och sedan ser vi hur det blir ett litet träd. Vi ser hur naturen vaknar på våren. Vi leker, utforskar, gör jämförelser och lär oss olika begrepp. Vi skapar och målar med och av naturen. När vi utforskar vattnet träffar vi Laxe som är Mulles vän. Tillsammans upptäcker vi alla små kryp i vattnet.

(efter I Ur och Skur-förskolan Mullelyan)

Skogsknytte 3-4 år

 

altI Skogsknytteverksamheten får de minsta barnen uppleva naturen på nära håll. Lekar och sånger gör vistelsen i naturen rolig. Tillsammans med vuxna får Skogsknyttarna lära känna det som lever. Barnen blir vänner med stubbar, kottar, myror och maskar. Ju yngre barnen är när de får sin första kontakt med naturen desto större blir deras intresse för naturen under resten av livet. Skogsknyttarna har Maria Nyckelpiga som sin symbol.

Den meningsfulla leken

I skogen finns inga färdiga leksaker men skogen är ändå världens bästa lekplats. Här får fantasin sätta gränser för leken. En pinne kan lätt förvandlas till en motorcykel, sked, hammare eller vad det nu kan tänkas vara. Att barnen inte har med sig leksaker upp i skogen ger barnen större fantasiförmåga och möjlighet till bättre social förmåga. Barnen har stora ytor att röra sig på. När barnen är skogsknyttar satsar vi mycket på den fria leken. Barnen börjar förstå glädjen i att ha varandra. Nu börjar de att pröva sina vingar i det sociala sammanhanget. De börjar fråga varandra om de kan leka, vad de kan leka och med vilka de kan leka. Det är mycket viktigt att vuxna finns med i närheten eller kanske också inne i leken för att hjälpa barnen att hitta leken och leka så ingen blir illa behandlad eller utfryst. Vi vuxna hjälper också till att skapa en struktur i leken så att den kan pågå längre. 

Samling

På våra samlingar sjunger vi sånger, berättar sagor, leker gruppstärkande lekar, har mungymnastik mm. Vi har ibland teater med dockor om olika situationer där barnen lätt kan känna igen sig. T ex kan det ibland kännas jobbigt när mamma gå till jobbet eller när jag inte får vara med att leka. Då får barnen vara med att komma med förslag som kan hjälpa dockorna med problemet eller att trösta. 

En Knyttedag

En dag i veckan har vi skogsknytte. Då går vi till "knytteängen" och "knytteskogen". Vi sjunger Knyttesången och Maria Nyckelpiga. Här får vi verkligen möjlighet att upptäcka och undersöka naturen och dess skiftningar. Vi undersöker hur trädens knoppar känns. En del är hårda, andra vassa osv. Vi tittar på myrstacken och ser om vi hittar några vaktarmyror som kan spruta myrsyra på oss. Vi pratar lite och arbetar praktiskt med naturen som finns runt omkring och leker någon lek. Och så äter vi förstås vår medhavda matsäck! 

(efter I Ur och Skur-förskolan Mullelyan)

Vad är I Ur och Skur?

altFriluftsfrämjandets friluftsverksamhet utgör grunden för I Ur och Skur-pedagogiken. För att få kalla sig I Ur och Skur-verksamhet ska man ha ett avtal med Friluftsfrämjandet.  Grundtanken i I Ur och Skur-pedagogiken är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen.

Vi vistas ute varje dag året runt men tiden för utevistelsen regleras efter vädret. I Ur och Skur-andan handlar mycket om att ge barnen en positiv känsla för naturen - det ska vara roligt att vara ute!

Vårt mål är att förändra attityder och ge bättre kunskap om naturen till våra barn. De ökade kunskaperna ska ge naturkänsla och ökad förståelse för naturen.  I skolans läroplan är det aktuellt med friluftsliv och miljöfostran och detta ska integreras i såväl praktiska som teoretiska ämnen. Inom I Ur och Skur sker integrationen dagligen, såväl i förskola som i skola. Kunskaperna nås genom fri lek, planerade aktiviteter och skapande verksamhet som huvudsakligen bedrivs utomhus med ett undersökande arbetssätt och olika uttrycksmedel, i eller med hjälp av naturen i skogen, på ängen eller vid sjön året om.

I Ur och Skur-pedagogiken betonar att utomhusverksamhet är bra för barnens hälsa, motorik, koncentrationsförmåga, fantasi, självkänsla, det sociala samspelet och mycket mera. 

Målen för I Ur och Skur är att:

 • ge barnen kunskap om naturen och förmedla naturkänsla
 • ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet
 • ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten
 • ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen
 • låta naturen bli ett rum som ger barnet möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt
 • ge barnen grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

Skogsknopp 1-2 år

altDen meningsfulla leken

Skogsknopparna är våra minsta barn, 1-2-åringarna. I den här åldern är det de små sakerna som är mest intressanta. Det kan vara en liten myra eller larv på stigen upp till skogen, en liten sten i handen eller en fågelbajsfläck.  Allt är vi nyfikna på, allt ska vi undersöka med näsa, ögon, öron och mun. I skogen får vi utlopp för vår rörelseglädje och kan öva på att klättra, krypa, hoppa och springa. Vi blir förstås hungriga av all rörelse och den friska luften och därför har vi med oss matsäck hemifrån med smörgås och dryck.

Pedagogik

Pedagogiskt arbetar vi med att rent konkret bekräfta det barnet iakttar eller ger uttryck för genom

 • språket - vi sätter ord på det Knoppen ser, gör och känner
 • drama - hjälper oss att utveckla Knopparnas fantasi
 • sång - gör upplevelsen starkare, och den går att utveckla mycket med våra Knoppar
 • ramsor - vi försöker att alltid ha en ramsa i beredskap.

 

En Knoppdag

En gång i veckan har vi Skogsknopp. Vi vandrar ut till skogsbrynet och sjunger vår Knoppsång. Vi är nära barnen och är uppmärksamma på vad de upptäcker, vi bekräftar det dem ser och talar om.  Vi är medupptäckare. Vi aktar oss för att visa barnen saker, vi avvaktar att de själva upptäcker olika fenomen. Små barn vill undersöka allt med så många sinnen som möjligt. Om en Knopp upptäcker en mask läser vi en maskramsa, kanske sjunger i en masksång, vi känner på masken, vi tittar på masken, vi luktar på masken, vi lyssnar på masken (men vi kanske inte smakar på masken).  Vi äter vår medhavda matsäck tillsammans i en skogsdunge. Om det är riktigt kallt går vi tillbaka och äter matsäcken på golvet inomhus - allt är lika spännande för en Skogsknopp!

(efter I Ur och Skur-förskolan Mullelyan)

Föräldrakooperativet

Killevigge är ett föräldrakooperativ vilket innebär att vi föräldrar tillsammans med våra anställda är en del av våra barns vardag. Som familj på Killevigge arbetar ni två till tre eftermiddagar per termin, vilket ger en unik inblick i verksamheten och en möjlighet att lära känna barnens vardagsmiljö.

Varje förälder är med i en av sju arbetsgrupper, vilka på olika sätt arbetar för en fungerande förening och verksamhet. Vilken grupp du som förälder ingår i avgörs av ditt intresse, önskemål och kunskap. Vi har en arbetsdag tillsammans varje vår och höst då vi arbetar med praktiska saker, grillar korv och umgås. Som kompensation för vår arbetsinsats har vi en reducerad barnomsorgsavgift och två helt fria månader per år.

Killevigges föräldrakooperativ har den juridiska benämningen ekonomisk förening. Föreningen är arbetsgivare och ekonomiskt ansvarig för verksamheten. Som medlem har du inget juridiskt ansvar för föreningens ekonomi. Genom att välja styrelse och delta på föreningsmöten får du inflytande på verksamheten. Men, framförallt blir du medlem i en gemenskap där vi delar ett intresse för våra barns bästa.

Läs mer