killevigge logo

friluftsframjandetfriluft2018 skogsmulle2018 skogsknytte2018 skogsknopp2018

Skogsknopp 1-2 år

altDen meningsfulla leken

Skogsknopparna är våra minsta barn, 1-2-åringarna. I den här åldern är det de små sakerna som är mest intressanta. Det kan vara en liten myra eller larv på stigen upp till skogen, en liten sten i handen eller en fågelbajsfläck.  Allt är vi nyfikna på, allt ska vi undersöka med näsa, ögon, öron och mun. I skogen får vi utlopp för vår rörelseglädje och kan öva på att klättra, krypa, hoppa och springa. Vi blir förstås hungriga av all rörelse och den friska luften och därför har vi med oss matsäck hemifrån med smörgås och dryck.

Pedagogik

Pedagogiskt arbetar vi med att rent konkret bekräfta det barnet iakttar eller ger uttryck för genom

  • språket - vi sätter ord på det Knoppen ser, gör och känner
  • drama - hjälper oss att utveckla Knopparnas fantasi
  • sång - gör upplevelsen starkare, och den går att utveckla mycket med våra Knoppar
  • ramsor - vi försöker att alltid ha en ramsa i beredskap.

 

En Knoppdag

En gång i veckan har vi Skogsknopp. Vi vandrar ut till skogsbrynet och sjunger vår Knoppsång. Vi är nära barnen och är uppmärksamma på vad de upptäcker, vi bekräftar det dem ser och talar om.  Vi är medupptäckare. Vi aktar oss för att visa barnen saker, vi avvaktar att de själva upptäcker olika fenomen. Små barn vill undersöka allt med så många sinnen som möjligt. Om en Knopp upptäcker en mask läser vi en maskramsa, kanske sjunger i en masksång, vi känner på masken, vi tittar på masken, vi luktar på masken, vi lyssnar på masken (men vi kanske inte smakar på masken).  Vi äter vår medhavda matsäck tillsammans i en skogsdunge. Om det är riktigt kallt går vi tillbaka och äter matsäcken på golvet inomhus - allt är lika spännande för en Skogsknopp!

(efter I Ur och Skur-förskolan Mullelyan)