killevigge logo

friluftsframjandetfriluft2018 skogsmulle2018 skogsknytte2018 skogsknopp2018

Killevigge - I Ur och Skur-förskola i Närkes Kil

 

 

SMÅ BARNGRUPPER OCH UTOMHUSPEDAGOGIK!

Föräldrakooperativet I Ur och Skur Killevigge grundades 1992 och blev en IUS Förskola 2002. Förskolan har tre avdelningar; Myror, Ekorrar och Rävar. Barngrupperna är små och personaltätheten är hög. I mötet mellan pedagog och barn läggs stort fokus på att hitta lösningar och inte problem. 

Utomhuspedagogiken genomsyrar verksamheten, bland annat genom Knopp, Knytte och Mulle vilka är friluftsfrämjandets friluftsskolor. Varje måndag packas ryggsäcken med matsäck för att sedan tas med ut i naturen där vi tillsammans upptäcker, undersöker och upplever. På Killevigge är det leken och intresset hos barnen som styr vad som tas med in eller ut. Det kan exempelvis målas med vattenfärger på snö, byggas med lego på en filt i gräset eller göras fågelbon av pinnar och ris i ett av myrstackens lekrum.

 

EKOLOGISKT FRÅN GRUNDEN

Vår egen kock lagar alla måltider från grunden. Detta med ekologiska, närproducerade och till stor del svenska råvaror. Minst en gång i veckan lagas maten över öppen eld ute vid gårdens vindskydd. Allt bröd är hembakat och vi har även en liten odlingslott på gården.

Myrstacken 1 463

 

INSIKT OCH PÅVERKAN

Förskolan är ett föräldrakooperativ vilket innebär att du som förälder är medlem i Killevigges förening och har en unik påverkansmöjlighet och insikt i verksamheten. Varje förälder ingår i en av sju arbetsgrupper vilka på olika sätt arbetar för en fungerande förening och förskoleverksamhet. Vilken grupp du som förälder ingår i avgörs av ditt intresse, önskemål och kunskap. Det kan till exempel innebära att baka bröd, ingå i föreningens styrelse, utveckla och säkra förskolans profil eller att laga och åtgärda något in- eller utvändigt på fastigheten.

 

TRYGGHET OCH SOCIAL GEMENSKAP

Två till tre eftermiddagar per termin arbetar varje familj i verksamheten. Under läsåret har varje familj ett antal vikarietimmar att arbeta in, vilket görs på det sätt som passar verksamheten och familjen bäst. Att aktivt arbeta i barngruppen resulterar dels i att behovet av utomstående vikarier minskar samt att föräldrarna får lära känna barnens förskolekamrater och se hur dynamiken i barngruppen fungerar. 

baksidaapple

 

En gång per termin träffas alla familjer på Killevigge för att tillsammans, föräldrar och barn, umgås, grilla korv och arbeta. Arbetet som då utförs är till exempel mindre nybyggnationer samt städning och uppfräschning av verksamhetens ytor och interiörer, såväl inne som ute. All arbetsinsats betalar sig väl i social gemenskap och trygghet för såväl barn som föräldrar.

 

 

Kalender

Killevigges gemensamma kalender
För att lägga in den på din telefon, outlook eller annan kalenderfunktion lägg till denna kalender:
ICAL
https://calendar.google.com/calendar/ical/info%40killevigge.se/public/basic.icsHur lägger man till händelser i gemensamma kalendern?

Webansvarig kan lägga till användarrättigheter för ditt google konto för kalendern. Alternativt logga in på: https://calendar.google.com med info@killevigge.se


Hur lägger jag till kalendern på min telefon?

Har du Iphone kan du läsa på denna länk - LÄNK: Iphone

Har du Android kan du läsa på denna länk - LÄNK: Android

Har du windows phone kan du läsa på denna länk - LÄNK: Windows phone

Kalendern kan också integreras i alla kalendrar som kan läsa ICAL format.

Månadsblad Juni

Juni 2015

 

Stort tack för er insats på arbetsdagen. Huset och gården var ordentligt genomstädat. Mycket hände, växthuset och bollplanket var borta, alla plattor kom sopades fram, till cyklisternas stora glädje. Vimpeln vajar på sin stång.

 

Vikarietid i höst

Vi har under hösten bokat in fem stycken vikariedagar. Dessa tider är avsatta för att ge personalen tid till reflektion och planering. Mats får en kontorsdag, Mats och AM får en kontorsdag tillsammans, sedan får avdelningarna varsin dag att sammanställa/utvärdera och planera verksamheten som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet.

 

Händelser under Maj

Miljökontoret har varit här och de hade ytterst få synpunkter på huset och inomhusmiljön.

Brandövning har genomförts, Rävarna gick ner för brandtrappen och Myrorna och Ekorrarna fick lämna huset via huvudingången. Alla sprang till rutschkanan och blev uppropade.

Förskolans dag har firats med miniröris, saft och Karins stora nybakade bullar uppe vid bagarstugan. Hemma på Killevigge fyllde vi gården med ballonger.

Utvecklingssamtal är påbörjade.

Mulle kom på besök och knyttar och knoppar avslutade sin säsong med skattjakt.

Nya klätterställningen har imponerat stort på barnen!

Rävarna har startat upp komposten på framsidan och vi andra har börjat fylla den med…det är just det, vad ska läggas i den egentligen? AM`s tepåsar? Spadar? Sand? Papper? Bananskal? Blad och gräs? Och var är maskarna?

 

Personalens studiebesök

Vi har haft vårens planeringsdagar och gjort två väldigt intressanta studiebesök. Det ena handlade om systematiskt kvalitetsarbete. Helena Yourstone, specialpedagog, har fått pedagogiskt pris för sitt arbetsmaterial Från start till Mål. Hon presenterade det materialet som förskolorna på öster redan var igång och arbetade med, sedan träffade vi också en IKT pedagog. Vi blev väldigt inspirerade av Från start till Mål materialet och står på intresselistan för att få gå en kurs i hur man använder sig av det.

 

...och till sist, Storrävarnas läger närmar sig. En Superhemlig plats håller på att förberedas tors 4 juni - fre 5 juni.

 

Övrigt

I höst kommer Mats och Hanna arbeta på Rävlyan, Camilla arbetar med Ekorrarna och Karin, Ann-Marie och Fanny blir kvar på Myrstacken.

 

Killevigge är stängt v 28, 29, 30.Behöver man omsorg under dessa veckor kontaktas styrelsen. Styrelsen får i sin tur lösa omsorgsbehovet med arbetande föräldrar.

 

 

Höstens datum

V 35

·         mån/tis 24-25/8 Stängt för personalplanering

·         torsdag 27/8 leksaksdag

V 39

·         mån 21/9 leksaksdag och vikarietid 9-14

 

V 41

·         tisdag 6/10 vikarietid 9-14

V 43

·         tisdag 20/10 leksaksdag

·         onsdag 21/10 vikarietid

v 45

·         tors 5/11 vikarietid

V 47

·         onsdag 18/11 leksaksdag

·         fredag 20/11 vikarietid

V 51

·         tors 17/12 leksaksdag,

·         fredag 18/12 stängt för personalplanering

Läs mer

Månadsblad

Oktober 2014

Vi har firat kanelbullens dag med bulldisco i uterummet, allt efter barnens önskemål. Skogsskolorna är i full gång likaså höstens framfart. Varför blåser det så, varför är det kallt om händerna, varför tappar träden alla löven, varför är löven gula, varför växer det svamp i gräsmattan? Frågorna är många, naturen undersöks och vi försöker finna svaren.

Alla barnen är fotograferade och vår fotograf Tina Aczel Nebron erbjuder syskonfotografering med skolbarn onsdagen den 12/11 i hennes studio på öster i
Örebro. Alla syskon som går på Killevigge är fotograferade enskilt och tillsammans.

I leka, berätta, läsa har Myrorna valt att arbeta med boken Kanel och Kanin. Ekorrarna arbetar med boken Gummi-Lisa hittar hem. Alla familjer kommer att få ett exemplar av den boken avdelningen arbetar med. Tanken är att ni ska leka, berätta, läsa den även hemma. Vi kommer att lämna in en dokumentation, med era och våra reflektioner om barnens samspel med böckerna till projektet, första delen ska vara inne den 5 november.

Den 22 oktober kommer en liten musikföreställning hållas för barnen på Killevigge som en del i detta projekt. Den kommer att boken Krakel Spektakel som grund i sin föreställning. Den boken valde inte vi som arbetsbok men Rävarna, som inte deltar i projektet, har lånat den boken och läser i den inför den kommande musikföreställningen.

Bloggens logg in är: http://infokillevigge.wordpress.com

Lösen: Knoppsamling92

Vi har bokat in vårt luciafirande till torsdagen den 11/12 kl 8.00. Alla barn lämnas ombytta och klara till 7.45. Vi är utomhus med plats för många så släkt och vänner är välkomna att fira med oss.

             

   
   

Styrelsemöten

   

Tis 4/11

   

Tis 2/12

       
   

             

   
   

Leksaksdagar     Ht -14

   

Ons 5/11

   

Tors 4/12

       
   

 

 

 

Personalens planeringsdagar – Killevigge är stängt och behövs barnomsorg dessa dagar kontaktas styrelsen.

Fre 19/12

Bra att veta som förälder

Här ska det finnas information som

  • när barnet blir sjukt
  • vad ska jag packa till Knopp/Knytte/Mulle
  • vilka kläder ska finnas på dagis?
  • hur gör jag om jag inte kan jobba mitt arbetspass?
  •  

Röster från Killevigge

Här tänker jag mig bild + citat från ett par ur personalen och två eller tre föräldrar.

Ansökan om plats

Du är välkommen att ställa ditt barn i vår kö när som helst!
Eftersom vi tar in nya barn baserat på förskolans utrymme kan vi däremot inte garantera om eller när en plats blir ledig. 

Vi har intagning året om och vi tillämpar syskonförtur till redan inskrivna familjer. 

Välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information eller komma på studiebesök.

Vill du ställa ditt barn i kö? Fyll i ansökan här nedan och skicka till:

Killevigge I Ur och Skur-förskola
Hammarbygatan 1
705 92 Örebro

Länk till PDF ansökan

Historien om Killevigge

"I Kils socken i Närke fanns under hednatiden en präst som arbetade för utbredande av sin lära.  altHans sorg var att socknen inte hade någon kyrka.

Så en dag kom jätten i Ullavi Klint till prästen och erbjöd sig att, med hjälp av de sina, bygga en kyrka åt honom. I ersättning för detta skulle han få ta prästens liv om inte denne, då kyrkan stod fullt färdig, kunde säga jättens namn.

Jätten trodde inte att det skulle lyckas prästen att lista ut en sådan hemlighet. Han skulle sålunda vinna två önskemål: att få en festmåltid på prästens kropp och att få honom ur vägen. Det var ju stor risk att prästen skulle få igång ett kyrkbygge om han fick leva.

Dagen innan kyrkan skulle bli färdig strövade prästen dyster till mods omkring bland klyftorna runt Ullavi Klint. Då fick han plötsligt höra hur det inifrån berget ljöd en vaggvisa. Det var en jättinnas röst, det hörde han.

Jättinnan improviserade en visa. Dess innehåll var att fader Kilevigge imorgon skulle komma hem med prästen och då skulle det bli kalas i berget. Glad återvände då prästen hem och fann att jätten höll på att sätta fast tornspiran.

-Sätt spiran rätt, Kilevigge! ropade prästen.

Jättens makt var nu bruten. Han störtade ner från kyrkan och drog i fallet med sig spiran som krossade hans huvud. Hans medhjälpare flydde. Kilsborna fullbordade nu själva tornbyggnaden och då klockorna började ljuda därifrån lämnade trollen orten."

Enligt nedanstående källa uppfördes kyrkans nuvarande tornspira år 1904. Tornet är däremot från restaureringen år 1779.

Texten är sammanställd av Anna-Lisa Elander.