killevigge logo

friluftsframjandetfriluft2018 skogsmulle2018 skogsknytte2018 skogsknopp2018

  • Hem

Killevigge - I Ur och Skur-förskola i Närkes Kil

 

 

SMÅ BARNGRUPPER OCH UTOMHUSPEDAGOGIK!

Föräldrakooperativet I Ur och Skur Killevigge grundades 1992 och blev en IUS Förskola 2002. Förskolan har tre avdelningar; Myror, Ekorrar och Rävar. Barngrupperna är små och personaltätheten är hög. I mötet mellan pedagog och barn läggs stort fokus på att hitta lösningar och inte problem. 

Utomhuspedagogiken genomsyrar verksamheten, bland annat genom Knopp, Knytte och Mulle vilka är friluftsfrämjandets friluftsskolor. Varje måndag packas ryggsäcken med matsäck för att sedan tas med ut i naturen där vi tillsammans upptäcker, undersöker och upplever. På Killevigge är det leken och intresset hos barnen som styr vad som tas med in eller ut. Det kan exempelvis målas med vattenfärger på snö, byggas med lego på en filt i gräset eller göras fågelbon av pinnar och ris i ett av myrstackens lekrum.

 

EKOLOGISKT FRÅN GRUNDEN

Vår egen kock lagar alla måltider från grunden. Detta med ekologiska, närproducerade och till stor del svenska råvaror. Minst en gång i veckan lagas maten över öppen eld ute vid gårdens vindskydd. Allt bröd är hembakat och vi har även en liten odlingslott på gården.

Myrstacken 1 463

 

INSIKT OCH PÅVERKAN

Förskolan är ett föräldrakooperativ vilket innebär att du som förälder är medlem i Killevigges förening och har en unik påverkansmöjlighet och insikt i verksamheten. Varje förälder ingår i en av sju arbetsgrupper vilka på olika sätt arbetar för en fungerande förening och förskoleverksamhet. Vilken grupp du som förälder ingår i avgörs av ditt intresse, önskemål och kunskap. Det kan till exempel innebära att baka bröd, ingå i föreningens styrelse, utveckla och säkra förskolans profil eller att laga och åtgärda något in- eller utvändigt på fastigheten.

 

TRYGGHET OCH SOCIAL GEMENSKAP

Två till tre eftermiddagar per termin arbetar varje familj i verksamheten. Under läsåret har varje familj ett antal vikarietimmar att arbeta in, vilket görs på det sätt som passar verksamheten och familjen bäst. Att aktivt arbeta i barngruppen resulterar dels i att behovet av utomstående vikarier minskar samt att föräldrarna får lära känna barnens förskolekamrater och se hur dynamiken i barngruppen fungerar. 

baksidaapple

 

En gång per termin träffas alla familjer på Killevigge för att tillsammans, föräldrar och barn, umgås, grilla korv och arbeta. Arbetet som då utförs är till exempel mindre nybyggnationer samt städning och uppfräschning av verksamhetens ytor och interiörer, såväl inne som ute. All arbetsinsats betalar sig väl i social gemenskap och trygghet för såväl barn som föräldrar.